Välkommen till Parkinsonfonden!

Stiftelsen Parkinsonförbundets forskningsfond (Parkinsonfonden), verkar för att  stödja klinisk parkinsonforskning i Sverige.

Vår viktigaste uppgift är att via anslag och stipendier stimulera och hjälpa såväl etablerade som unga och lovande parkinsonforskare. Målet är att genom hög-kvalitativ forskning bidra till att såväl parkinsonpatienter som deras anhöriga får en bättre livskvalitet.

De medel som vi delar ut kommer från privatpersoner, organisationer och företag genom gåvor, bidrag, donationer och testamenten. Parkinsonfonden är befriad från arvs- och gåvoskatt och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll.

Fondens vetenskapskommitté, som består av framstående forskare inom området, granskar inkomna ansökningar inför styrelsens beslut, vilket garanterar att medlen går till projekt som uppfyller högt ställda krav på relevans och vetenskaplig kvalitet. 
 
Parkinsonfondens organisationsnummer är 855101-4874.

Parkinsonfonden

90 konto - Svensk insamlingskontroll har ett gåvogiro, ett s k 90-konto
kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll
Plusgiro 90 07 94 - 9
Bankgiro 900 - 79 49
Läs mer >>

Parkinsonfonden stödjer

Forskning som kan ge en bättre 
förståelse av mekanismerna bakom Parkinsons sjukdom och som kan leda till bättre diagnostik
och effektivare behandling till nytta för patienter och anhöriga.
Läs mer >>

Diplom

Information om Cookies
Parkinsonfonden använder cookies på sin webbplats. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats, minns den dator som du har att du varit där förut. Cookies används för vissa funktioner som gör webbplatsen bättre för användaren. På Parkinsonfonden hemsida använder vi cookies enbart vid inloggning, gåvor och liknande aktiviteter. Vi sparar ingen personlig information i cookies, och ingen information om dig som besökare kan spåras genom cookies.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad dessa cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

Om du inte vill acceptera användandet av cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, etc.) så att den inte tillåter cookies.


Nyheter
2016-08-26 - Magdalena Ribbing ny ambassadör för Parkinsonfonden
Magdalena Ribbing är författare, föreläsare och etikettexpert. Det är med stor glädje Parkinsonfonden kan meddela att hon också är vårt nya ansikte utåt. Bakgrunden är att hennes man fick sin parkinsondiagnos för tjugo år sedan. Det är alltid rätt att stödja Parkinsonfonden, säger Magdalena Ribbing.
Läs mer om 'Magdalena Ribbing ny ambassadör för Parkinsonfonden'
2016-06-17 - Första biblioteket med inducerade pluripotenta stamceller från parkinsonpatienter skapat av forskare i Sverige och Finland
Det är numera möjligt att med speciella metoder "backa" vanliga kroppsceller, t.ex. hudceller, så att de blir stamceller som i sin tur kan användas för att framställa t.ex. nervceller. Sådana stamceller brukar kallas inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs). Med denna teknik är det möjligt att framställa nervceller med samma genetiska bakgrund som patientens egna. Detta ger forskningen nya möjligheter. Det kan innebära att man kan identifiera nya och hittills okända sjukdomsmekanismer, något som i sin tur kan leda till nya läkemedel, en mera individualiserad behandling samt nya diagnosmetoder med användning av nya sjukdomsmarkörer.
Läs mer om 'Första biblioteket med inducerade pluripotenta stamceller från parkinsonpatienter skapat av forskare i Sverige och Finland'
Silvia
H.M. Drottning Silvia är beskyddare av Parkinsonförbundets Forskningsfond.